Projektai

Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai: 

 

Projektas Nr. 09-039-P-0001 „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“

Finansuojama iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir valstybės biudžeto lėšų

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis

Projekto tikslas – projekto metu siekiama didinti klasterių veiklos efektyvumą, tvarkant klasterių veiklos kokybės rodiklius, įgalinant duomenimis pagrįstų sprendimų priėmimą bei duomenų pakartotinį naudojimą sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti. Projekto eigos ataskaita čia:

„VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skubios pagalbos užtikrinimui ir pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtimas“, projekto Nr. 09-002-P-0001

Finansuojama iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir valstybės biudžeto lėšų

Finansuojama iš ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) ir valstybės biudžeto lėšų

Projekto tikslas – pagerinti skubiosios pagalbos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą infekcinėmis ligomis sergantiems Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams, užtikrinant efektyvų pavojingų ir ypač pavojingų bei kitų infekcinių ligų  valdymą, prisidedant prie regiono gyventojų sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo  mažinimo. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Pastato, esančio adresu Likėnų g. 43, Pabiržė, Biržų r. sav. ( un. nr. 3693-8008-1010) fasado šiltinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“

ES PARAMA LOGO

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Projekto tikslas – Įdiegiant energetines priemones sumažinti pastato, esančio Likėnų g. 43, Pabiržė, Biržų r. sav., energijos suvartojimą, pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Pacientų, kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiose gydymo įstaigose“

ES PARAMA LOGO

Projekto tikslas – optimizuoti onkologinių pacientų, kuriems įtariama ar jau patvirtinta onkologinė liga, srautus bei paspartinti būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą laiku. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Terapinio pastato, Smėlynės g. 25, Panevėžys (un.nr. 2792-3002-0031) atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“

ES PARAMA LOGO

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Projekto tikslas – įdiegiant energetines priemones sumažinti pastato, esančio Smėlynės g. 25, Panevėžyje, energijos suvartojimą, pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Chirurginio korpuso (13D4p), esančio Smėlynės g. 25, Panevėžyje energinio efektyvumo didinimas“

ES PARAMA LOGO

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Projekto tikslas – Įdiegiant energetines priemones sumažinti pastato, Chirurginio korpuso (13D4p), esančio Smėlynės g. 25, Panevėžyje energijos suvartojimą, pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Centrinės valdžios viešojo pastato, esančio adresu A. Jakšto g. 6, Panevėžys (un.nr. 2797-3206-4010) atnaujinimas didinant energijos vartojimo efektyvumą“

ES PARAMA LOGO

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo
ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Projekto tikslas – įdiegiant energetines priemones sumažinti pastato, esančio Jakšto g. 6 Panevėžyje energijos suvartojimą, pasiekti pastato energinio naudingumo B klasę bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„Geriatrijos paslaugų steigimas ir vystymas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“

ES PARAMA LOGO

Projekto tikslas – įsteigti Respublikinėje Panevėžio ligoninėje stacionarinį Geriatrijos skyrių, siekiant teikti kokybiškas stacionarines geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugas ir sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms, pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Projekto eigos ataskaita čia:

 
 
Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje"
ES PARAMA LOGO

Projekto tikslas – pagerinti miokardo infarkto diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Panevėžio apskrities tikslinėms teritorijoms. Projekto eigos ataskaita čia:

 
„Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje"
ES PARAMA LOGO

Projekto tikslas – mažinti Panevėžio apskrities tikslinių ir kitų savivaldybių gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, prisidedant prie efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio plėtojimo, sudarant prielaidas mažinti sveikatos priežiūros netolygumus įmanomus pasiekti Ligoninei nuperkant naują medicininę įrangą. Projekto eigos ataskaita čia:

 

„VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastrutūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas"
ES PARAMA LOGO

Projekto tikslas – spręsti tuberkuliozės ligų plitimo kontrolės, diagnostikos ir gydymo paslaugų gerinimo klausimus ir pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Panevėžio regiono gyventojams. Projekto eigos ataskaita čia:

 

 
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“
ES PARAMA LOGO
Programos tikslas — sumažinti Panevėžio regiono gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, prisidedant  prie efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio plėtojimo, sudarant prielaidas mažinti sveikatos priežiūros netolygumus. Dalyvavimas šioje programoje leidžia  Panevėžio regiono ( kuris apima Panevėžio, Kupiškio, Pasvalio, Biržų miestų ir rajonų ) pacientams , susirgusiems galvos smegenų infarktu, gauti šiuolaikišką ir efektyvų gydymą , pritaikant naujausius insulto gydymo metodus, kaip trombolizė (krešulio ištirpdymas smegenų kraujagyslėje) ar trombektomija ( mechaninis krešulio ištraukimas iš galvos smegenų kraujagyslės). Projekto eigos ataskaita pateikta čia.

„Krizių centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“

ES - Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto tikslas — užtikrinti ankstyvą pagalbą esant krizinėms situacijoms, sutrikdančioms žmogaus psichinę sveikatą, įkuriant Krizių intervencijos centrą ligoninėje. Rekonstruotos Krizių intervencijos centrui įsteigti reikalingos patalpos, įsigyta reikalinga medicininė įranga, kompiuterinė technika, baldai ir transporto priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 399 tūkst. Eur, kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt. www.esparama.lt

„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūra bei reikiamas paslaugas“

ES - Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto tikslas — gerinti širdies ir kraujagyslių ligų priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą šiaurės Lietuvos regione, investuojant į ligoninės infrastruktūros modernizavimą ir šiuolaikinių technologijų diegimą. Projekto vykdytojas— Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Panevėžio Respublikinė ligoninė— projekto partneris. Projekto įgyvendinimo metu įrengta 6 lovų kardiologijos reanimacija, angiografijos patalpos, įsigyta moderni medicininė įranga. Projektui įgyvendinti skirta 45 mlnEur, iš kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt.

„Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“

ES - Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto tikslas — skubios pagalbos traumų atvejais teikimo kokybės ir prieinamumo gerinimas Panevėžio regione. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota 748 kv. m. Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpų, įrengtas naujas 653 kv. m. priestatas ir įsigyta skyriui reikalinga medicininę įranga; rekonstruotos Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus patalpos bei įsigyta skyriui reikalinga medicininė įranga; įsigyta medicininė įranga 5 operacinėms. Projektui įgyvendinti skirta 2,15 mln. Eur, iš kurių 85 proc. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos lėšos. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt

„E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje"

Projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija el. priemonėmis užtikrinti savalaikes ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto vykdytojas— VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Panevėžio Respublikinė ligoninė projekto partneris. Projektui įgyvendinti skirta 2,9 mln. Eur, 85 proc. projekto išlaidų finansuojama Ekonomikos augimo veiksmų programos lėšomis. Daugiau informacijos apie projektą www.esparama.lt.

 

Informaciją apie kitus Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuotus projektus 20017-2013 m. laikotarpiu galite rasti interneto svetainėje www.esparama.lt.

 

Kitomis lėšomis vykdomi projektai:

„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Ligoninė dalyvauja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje, kurios tikslas yra gerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei mažinti netolygumus tarp rajonų ir miestų ligoninių.  Projektui įgyvendinti skirta 1,04 mln. Eur lėšų suma.

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės atnaujinimas (modernizavimas), siekiant sumažinti energijos vartojimo sąnaudas" 

 

2014 m. gruodžio 17 d. pasirašyta finansavimo sutartis su „Lietuvos aplinkos investicijų fondu", projektui įgyvendinti skirta 1,14 mln. Eur subsidija iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų. Projekto įgyvendinimo metu bus apšiltintos pastatų išorinės sienos, keičiamos lauko durys ir langai, rekonstruojamas vieno iš pastatų stogas ir atliekami kiti modernizavimo darbai. Projektas atitinka nacionalinės darnaus vystymo strategijos pagrindinį Lietuvos darnaus vystymosi siekį— pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasiekti esamą Europos Sąjungos vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius— neviršyti Europos Sąjungos leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. 

 

  „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų rajone, Likėnų kaime gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstrukcija"  

 

Projekto tikslas— rekonstruoti esamą 3.111 kv.m. gydomojo korpuso infrastruktūrą (hidroterapijos, peloidų terapijos, kineziterapijos, fizioterapijos skyrius), maisto gaminimo bloką, reabilitacijos komandos specialistų kabinetus, įrengti palatas pacientams su pagerintoms buitinėmis sąlygomis, apšiltinti korpuso fasadą, rekonstruoti visus inžinerinius (elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, palatinės signalizacijos, ryšių) tinklus, įrengti priešgaisrinę-apsauginę signalizaciją. Valstybės kapitalo lėšomis įgyvendinamas projektas pradėtas 2008 m., planuojama pabaiga 2018 m., projektui įgyvendinti planuojama skirti 3,98 mln. Eur valstybės kapitalo lėšų. 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-08 15:07