x

Konsultantai (Jakšto g. 6)

Konsultantai (Jakšto g. 6)


Akušeriai - ginekologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

M. Abramavičienė Mergaičių ginekologė

313

16-17

8-9

M. Abramavičienė Akušerė-ginekologė

313

7.30-14

14-15

18-19

7.30-14

7.30-8

11-13
14-20

7.30-14

R.Valikonytė Akušerė-ginekologė

312

11-14

Ž.Janušauskas Akušeris-ginekologas

313

8-11

Chirurgai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V. Panava Suaug. chirurgas

117

10.30-12.30

V. Mikelkevičius Suaug. chirurgas

122

8.30-10

P. Kuprys Suaug. chirurgas

117

7.30-9

D. Balsys Suaug. chirurgas

117

9-10.30

K. Šilkus Suaug. chirurgas

122

10-12

G. Kiškis Krūtinės chirurgas

116

10-11

A. Račkauskas Suaug. chirurgas

318

9-12

G.Stankevičius Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos chirurgas

122

8-9.30

Diabetinės pėdos kabinetas

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

S.Asačiovė Bendrosios praktikos slaugytoja

301

8-19

Diabeto mokykla

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Dūdaitė Bendrosios praktikos slaugytoja

304

14-16

G.Valiulytė Bendrosios praktikos slaugytoja

304

14-16

Ž.Samienė Bendrosios praktikos slaugytoja

304

12-14
Dietologas

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V.Vilemienė Dietologė

111

9.30-13.30
14-19

Endokrinologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

G. Vasylienė Suaug. endokrinologė

111

14-20

207

216

11-14

203

9-11

L. Jonušienė Suaug. endokrinologė

215

7.30-13.30

14-20

7.30-14 14-20

7.30-14

308

7.30-14

E.Paltanavičienė Vaikų endokrinologė

4 kab. (vaikų poliklinika)

7.30-14

14-20

7.30-14

10-20

7.30-14

R. Mikelkevičienė Suaug. endokrinologė

111

7.30-14

7.30-14

113

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

V. Kakariekienė Suaug. endokrinologė

111

7.30-14

113

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-14

7.30-14

J. Kisielienė Suaug. endokrinologė

111

14-20 9-12

A. Palinauskas Suaug. endokrinologas

112

14-20

7.30-14 14-20 7.30-16
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

K. Penkauskaitė Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

218

12-14 13-15

12-14

D. Sarapaitė Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja

218

9-11 9-11 12-14
E. Garnytė
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
218 15-18 16-19
Gastroenterologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

dr. D.Kriukas Suaug.gastroenterologas

216

14-19

D. Jatulienė Suaug. gastroenterologė

203

14-20

208

7.30-14 7.30-14

14-20

7.30-14

308

7.30-13

L. Siegė Suaug. gastroenterologė

216

7.30-14

14-20

7.30-14

V.Kviklienė Vaikų gastroenterologė

6 kab. (vaikų poliklinika)

14-19

G.Pranculienė Vaikų gastroenterologė

6 kab. (vaikų poliklinika)

11-19

12-17

Hematologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

J.Daubarienė Hematologė

320

14-20

7:30-14

7.30-14

K. Mačionė
Hematologė

112

7.30-13.30

14-18

7.30-13.30

7.30-14

E.Karalkevičienė Vaikų onkohematologė

3 kab. (vaikų poliklinika)

14-19

8-14

13-18

Kardiologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R. Panavienė Suaug. kardiologė

213

14-20 7.30-14

14-20

7.30-14

D. Miliūnienė Suaug. kardiologė

212

14-20

I.Tumienė Suaug. Kardiologė

212

7.30-13.30

7.30-14

7.30-13.30

7.30-14

7.30-14

A. Burneikienė Suaug. kardiologė

211

7.30-14

14-20

7.30-14

J. Čiapienė Suaug. Kardiologė

212

14-19

T. Čiuplinskienė Suaug. kardiologė

213

7.30-13.30

7.30-14

14-20 7.30-14

221

14-20

A. Šimukauskienė Suaug. kardiologė

221

7.30-14

8-20 8-14

K. Bumblauskas Suaug. kardiologas

221

11-18

I. Skripkauskienė Suaug. kardiologė

211

14-20

V. Šilkienė Suaug. kardiologė

211

14-19

D. Dambrauskaitė Suaug. kardiologė

211

8-14

I.Lindienė Vaikų kardiologė

3 kab. (vaikų poliklinika)

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

7.30-14
Koloproktologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Samuolis Koloproktologas

317

14-18

A.Burneikis Koloproktologas

317

14-20

14-20

Kraujagyslių chirurgai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Milašauskas Kraujagyslių chirurgas

216

14-19

A. Šomka Kraujagyslių chirurgas

116

11-14

A. Čepkauskas Kraujagyslių chirurgas

307

8-12

N. Brazys Kraujagyslių chirurgas

216

8-13

E. Zakarauskas Kraujagyslių chirurgas

307

8-12

Nefrologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Jurėnienė
Suaug. nefrologė

208

7.30-13.30

14-20

14-20

7.30-14

117

7.30-14

122

7.30-14

L. Peleckaitė Suaug. nefrologė

306 14-19

D.Taurelienė Vaikų nefrologė

6 kab. (vaikų poliklinika)

14-18

7.30-11
Neurochirurgai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

G.Miliūnas Neurochirurgas

116

16-19

14-16

J.Kyguolis Neurochirurgas

116

14-16

16-19

K. Kemeklytė
Antanaitienė Neurochirurgė

116

14-16

9-11

118

14-16.30

J.Tvaskus Neurochirurgas

116

16-19

7.30-9.30

V.Janušonis Neurochirurgas

116

8-13

12-16

Neurologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

D. Bagurskienė Neurologė

108

14-20

7.30-14

7.30-13.30

14-20

7.30-14

14-20

D. Petronienė Neurologė

108

7.30-14 14-20

14-20

7.30-14

306

7.30-13.30

J. Ivonaitienė Neurologė

109

7.30-14

14-20 7.30-14 14-20

7.30-14

L. Masiliūnas Neurologas

307

11-14

V. Vitkevičienė Neurologė

109

14-20 7.30-14 14-20 7.30-14 14-20

P. Puzinas Neurologas

111

12-14

S. Baužaitė Babušienė Neurologas

307

12-14

12-14 12-15

I.Kančauskienė
Neurologas

307

14-20

14-20 7.30-14

A.Kaminskienė Vaikų neurologė

2 kab. (vaikų poliklinika)

7.30-11

11-14 13-20 12-18.30

A.Bandanskytė Vaikų neurologė

2 kab. (vaikų poliklinika)

11-20

7.30-11 7.30-13 14-20

7.30-12

S. Jakšytė Vaikų neurologė

2 kab. (vaikų poliklinika)

14-20

7.30-14

Oftalmologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

E. Pajėdienė Oftalmologė

201

7.30-13.30

14-20

7.30-14

14-20

204

14-20

205

7.30-14

D. Vaišvilienė Oftalmologė

201

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

7.30-14

R. Drilingienė Oftalmologė

204

7.30-14

14-20

7.30-14

14-20

14-20

L. Šimienė Oftalmologė

205

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

14-20

14-20

A.Janušauskienė Oftalmologė

205

14-20

E.Povilonienė Oftalmologė

205

8-14

K. Kučinskas Oftalmologas

200

11-14

A.Afanasjevienė Oftalmologė

204

8-14

E. Žvykas Oftalmologas

203

8-14

K. Kruopaitė- Brazienė Oftalmologė

204

7.30-14

7.30-14

G. Butkuvienė Oftalmologė

203

8-14

M. Preidienė Oftalmologė

200

7.30-20 7.30-14 14-20

7.30-14

7.30-14
Onkologai - chemoterapeutai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

S.Melaikienė Onkologė-chemoterapeutė, ginekologė

312

7.30-13.30
14-20

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-14

D. Preimontienė Onkologė-chemoterapeutė

306

14-19 12-14

M. Šinkūnienė Onkologė-chemoterapeutė

306

14-19

7.30-14

7.30-14

D. Rudzevičienė Onkologė-chemoterapeutė

 

306

14-19

14-19

E. Marcinkevičienė Onkologė-chemoterapeutė

308

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

7.30-13.30

14-20

D. Skvernelienė Onkologė-chemoterapeutė

306

7.30-13.30

Otorinolaringologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

 

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Ulienė Otorinolaringologė

302

Nedarbingumo paž.

V. Glodenis Otorinolaringologas

305

14-18.30

L.Marazaitė Otorinolaringologė

305

14-20

8-14

8-14

A.Abramavičius Otorinolaringologas

305

12-14

R.Šinkūnas Otorinolaringologas

305

14-18.30

E.Balčėtienė Otorinolaringologė

305

8-13

A.Kvackas Otorinolaringologas

305

8-16

M.Narkevičiūtė
Otorinolaringologė

302

14-18 13-18 13-18 13-18

M.Mačernis
Otorinolaringologas

302

11-14

305

14-19

Pulmonologai - alergologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Pocius
Suaug. pulmonologas

207

7.30-14

7.30-14

M. Vaitkus Suaug. pulmonologas

207

14-17

14-17

J. Kruopienė Suaug. pulmonologė

207

8-13

13-17

D. Sotkevičienė Suaug. pulmonologė

207

11-14

14-19

A.Žiūkaitė
Suaug. pulmonologė

207

14-19

10-13

R. Kavaliauskaitė Alergologė - klinikinė imunologė

200

14-20

14-20

220

7.30-14

7.30-14

7.30-14

D. Didžiulė Vaikų alergologė - klinikinė imunologė

4 kab. (vaikų poliklinika)

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14 14-20
Reumatologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

R.Baliūnaitė Suaug.reumatologė-artrologė

321

7.30-13.30

14-20

7.30-14

7.30-14

7.30-14

111

14-20

A.Burneikienė Suaug.reumatologė-artrologė

321

7.30-13.30

14-20

14-20

V. Smilgienė Suaug. reumatologė

215

14-20

7.30-14

14-20

7.30-14

E.Lanzbergaitė Manuilova
Vaikų reumatologė

6 kab. (vaikų poliklinika)

9-18
Suaugusiųjų psichiatrai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

V. Diktanas Psichiatras

218

14-18

9-11.30

9-12

Traumatologai - ortopedai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A. Šigajev Traumatologas-ortopedas

118

14-20

E. Skripkauskas Traumatologas-ortopedas

117

14-20

14-20

11-17

G. Gustainis Traumatologas-ortopedas

117

14-20

V. Mockus Traumatologas-ortopedas

117

8-14

G.Vitkevičius Traumatologas –ortopedas

117

14-20

S.Mašalas Traumatologas-ortopedas

122

11-13

116

12-14

M.Bisigirskas Traumatologas-ortopedas

122

14-17

N. Baika Traumatologas-ortopedas

122

8-19

V. Aleksandravičius Traumatologas-ortopedas

122

14-18

J.Šileika Traumatologas-ortopedas

122

14-17

A.Matonis Traumatologas-ortopedas

117

11-14

V. Bartašius Traumatologas-ortopedas

121

8.30-16

J. Mikšys traumatologas-ortopedas

121

8.30-12

R.Petrauskas Traumatologas-ortopedas

121

8.30-15

D. Juška Traumatologas ortopedas

121

8.30-16

V.Stirbys Traumatologas-ortopedas

121

8.30-16

L.Mykolaitis Traumatologas-ortopedas

117

8-11

G.Kavaliauskas Vaikų traumatologas - ortopedas

118

8-11

S.Juzėnas Vaikų chirurgas, urologas

118

8-11

G.Prieskienis Vaikų chirurgas

118

10-14

A.Ivanauskas Vaikų chirurgas

118

11-14

K. Jankauskaitė -Urniežienė Vaikų chirurgė

118

8-11.30

I. Drebickienė Vaikų traumatologė - ortopedė

118

11-16

E. Jatkauskas Vaikų chirurgas

118

8-11

M. Poškus Vaikų chirurgas

118

11-14

Urologai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

A.Jatulis Suaug. urologas

317

7.30-14

A.Uksas Suaug. urologas

317

7.30-14

V.Šilinskas Suaug. urologas

315

14-19

7.30-14

7.30-14

14-19

 

312

14-19

E.Jurevičius Suaug. urologas

315

14-19

R.Mačenskas Suaug. urologas

317

7.30-14

A.Preidis Suaug. urologas

317

14-19

S.Sargelis Suaug. urologas

317

7.30-14

V.Šalkauskas Suaug. urologas

315

7.30-14

14-20

7.30-13.30-14-20

 

312

14-20

 

317

7.30-14

Vaikų ligų gydytojai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

I. Žilinskienė Neonatologė

6 kab. (vaikų poliklinika)

8-10

Vidaus ligų gydytojai

Grafikas galioja nuo 2021-10-01

V. Pavardė
Specialybė

Kabinetas

I

II

III

IV

V

N.Krivickienė Vidaus ligų-Darbo medicinos gydytoja

320

7.30-14

14-20

7.30-13.30

14-20

14-20

7.30-14

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-19 08:22