x

DUK

Kaip galima susipažinti su įrašais asmens ambulatorinėje kortelėje?

Pagal VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiojo gydytojo 2011m. gegužės mėn.16d. įsakymą Nr. K4-150, pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Pacientai ir jų atstovai , norintys gauti išrašą iš medicininių dokumentų, kopijas apie jų gydymąsi, kreipiasi į Konsultacijų poliklinikos administraciją. Išrašų iš medicininių dokumentų kopijos išduodamos pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą įgaliojimą. Pacientai susimoka už kopijavimo paslaugas įstaigos kasoje pagal galiojančius mokamų paslaugų įkainius.

* * *

Neturiu siuntimo. Kaip patekti pas Jūsų specialistus?

Galima užsiregistruoti konsultacijai, sumokėjus nustatytą bazinę kainą Konsultacijų poliklinikos kasoje.

* * *

Klausimas. Moku kas mėnesį sveikatos draudimą, vadinasi, esu drausta. Susidūriau su tokia problema: reikalinga operacija, o prieš ją reikia atlikti tyrimus (kraujo, širdies kardiogramą, kraujo krešumo ir t.t.), tačiau tiek poliklinika, kuriai priklausau, tiek ligoninė, kurioje turiu operuotis, atsisako šiuos tyrimus atlikti nemokamai. Kur kreiptis, kad galėčiau atlikti tyrimus ir man išaiškintų?

Atsako Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Atkreipiame dėmesį, kad šeimos gydytojas sprendžia, kokių tyrimų pacientui reikia. Siųsdamas planinei operacijai šeimos gydytojas turi atlikti jo kompetencijai priskirtus reikalingus tyrimus. Svarbu pabrėžti, kad nuo 2012 m. spalio 18 d. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto kompensuojami ir šie kraujo tyrimai: protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas bei kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu šie tyrimai yra nemokami, tai yra kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų, kai šios paslaugos suteikiamos jų pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje (kurioje jie yra prisirašę), o tyrimus atlikti paskyrė šeimos gydytojas. Nei už mėginių paėmimą, nei už talpas pacientui mokėti nereikia.

Tačiau už tyrimus reikės susimokėti, jei apdraustieji patys, be gydytojo paskyrimo, pageidauja atlikti šiuos tyrimus ar dėl šių tyrimų kreipiasi į kitą (ne ten, kur yra prisirašę) sveikatos priežiūros įstaigą.

Tuo atveju, jeigu dar kokių nors tyrimų prieš pat operaciją pacientui prireikia, pacientas neturi būti siuntinėjamas ir jam toje gydymo įstaigoje turi būti atlikti visi būtini tyrimai, nes tai yra įskaičiuota į operacijos bazinę kainą.

 

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-07-30 00:02