Naujienos

SAVANORIAI RESPUBLIKINĖJE PANEVĖŽIO LIGONINĖJE

2020 08 13

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė nuo 2019 m. rudens priima savanorius, kurių pagalba yra labai reikalinga personalui ir pacientams. Savanorystė – tai nesavanaudiška veikla ne tik dėl kitų, bet ir dėl savęs. Savanorystės praktika ne mažiau reikalinga ir reikšminga yra ir patiems savanoriams – jos metu įgyjama nemažai naudingos patirties, kuri vėliau panaudojama įvairiose gyvenimiškose situacijose. Atlikdami jiems pavestus darbus, savanoriai įsilieja į gydymo įstaigos kolektyvą ir jaučiasi neatskiriama jo dalimi. Savanorystė ligoninėje – tai puiki galimybė bent šiek tiek palengvinti personalo darbą bei padėti ligoniams, tuo pačiu gaunant daug vertingesnį nei materialų atlygį – įprasmintą laiką ir naujas patirtis, kurios daro jaunuolius labiau išsilavinusius ir augančius, kaip asmenybes.

Rugpjūčio mėn. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje  savanorišką darbą pradėjo devyni savanoriai. Nuo rugpjūčio 3 d. ilgalaikės savanorystės ( 6 mėn., 240 val. – po 2 val. į dieną 5 dienas savaitėje) programoje pradėjo dalyvauti keturi (du Juozo Balčikonio gimnazijos, vienas Juozo Miltinio gimnazijos ir vienas 5 – osios gimnazijos) moksleiviai. Buvo pasirašytos trišalės sutartys tarp moksleivių, gydymo įstaigos ir Panevėžio jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas“ , kuriose aptartos visos savanorystės laikotarpio Respublikinėje Panevėžio ligoninėje sąlygos, terminai, reikalavimai, tvarka ir atsakomybė. Visi šie savanoriai planuoja savo ateitį susieti su medicina, todėl tokia savanoriškos veiklos praktika jiems bus labai naudinga.

Rugpjūčio mėn. savanoriauti mūsų ligoninėje pradėjo ir penki studentai iš Panevėžio ir Vilniaus kolegijų, kurių mokslai yra susiję su medicina. Visi savanoriai pilnai aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis, išsamiai supažindinti su ligoninės ir Konsultacijų poliklinikos darbo tvarka bei ypatybėmis, aptarti konfidencialios informacijos saugojimo klausimai. Savanoriavimo laikotarpiui jiems priskirti vadovai, kurie padeda jaunuoliams visais klausimais ir koordinuoja jų darbus gydymo įstaigoje.

„Džiaugiamės, kad turime tokius šaunius pagalbininkus“, - pasakoja Konsultacijų poliklinikos vyriausioji slaugytoja Vaida Barzdienė. – „Visi savanoriai labai stengiasi, domisi mūsų gydymo įstaigos veikla, personalo darbu, noriai padeda pacientams įvairiais jų apsilankymo mūsų poliklinikoje klausimais, stropiai ir rūpestingai vykdo visus personalo pavedimus. Puiku, nes savanoriai padeda ne tik ligoninės personalui, bet ir pacientams – jų skiriamas laikas, šiluma ir dėmesys labai palengvina pacientams surinkti jiems reikalingą informaciją rūpimais klausimais, užpildyti įvairias anketas, palydėti pacientus iki specialistų kabinetų ir kitais klausimais“.

Respublikinės Panevėžio ligoninės administracija kviečia kreiptis į ją arba savo ugdymo įstaigų administracijas visus, kurie ateityje norėtų dalyvauti savanoriškoje veikloje. Savanorystės metu įgytos žinios ir praktinė patirtis taps Jums neįkainuojama dovana, kuri ateityje gali suvaidinti lemiamą vaidmenį Jūsų tolimesnio profesinio pasirinkimo kelyje.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-13 15:10