Naujienos

In memoriam

2020 08 26

ALBINAS IVONAITIS

(1953-07-29 – 2020-08-25)

 

„Mes tokie laikini – kaip lietus, į Žemę nupuolęs.

Ir tokie amžini – kaip erdvė,                                        

Kaip žodžiai. Kaip molis“

                           [R. Skučaitė]

 

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 68 – uosius metus rugpjūčio 25 d. po sunkios ligos mirė žinomas gydytojas akušeris ginekologas Albinas Ivonaitis.

Gimė Albinas Ivonaitis 1953 m. liepos 29 d. Marijampolėje. Baigęs vidurinę mokyklą  įstojo į Kauno medicinos institutą, kurį baigė 1978 m. ir įgijo gydytojo profesinę kvalifikaciją.

Nuo 1978 m. rugpjūčio 14 d. A. Ivonaitis pradeda dirbti Panevėžio ligoninėje interno – gydytojo akušerio ginekologo pareigose. 1979 m. jis pervedamas į Panevėžio m. gimdymo namus gydytojo akušerio ginekologo pareigoms. Nuo 1984 m. spalio 16 d. yra paskiriamas Panevėžio m. gimdymo namų vyriausiuoju gydytoju. 1988 m., prijungus Panevėžio m. gimdymo namus prie Respublikinės Panevėžio ligoninės, A. Ivonaitis buvo paskirtas ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoju akušerijos ginekologijos reikalams. Nuo 2013 m. A. Ivonaitis yra paskiriamas Akušerijos ginekologijos klinikos vedėju ir šiose pareigose dirbo iki 2019 m. kovo mėn. Nuo 2019 m. kovo mėn. iki mirties gydytojas dirbo Ginekologijos skyriuje gydytojo akušerio ginekologo pareigose.

Vykdant įvairias ligoninės pertvarkas, tobulinant sveikatos priežiūros prieinamumą, A. Ivonaitis dirbo akušerijos ginekologijos tarnyboje vadovaujantį darbą. Jis daug dėmesio skyrė motinos ir vaiko sveikatos apsaugos tobulinimui Panevėžio mieste ir apskrityje. Gydytojas aktyviai dirbo klinikinį darbą, nuolat atliko aukšto lygio akušerines ginekologines chirurgines intervencijas, visais galimais būdais siekė mažinti perinatalinį mirtingumą bei cezario pjūvio operacijų skaičių, įgyvendinti perinatalinės programos uždavinius. Jo ir viso kolektyvo kryptingo ir profesionalaus darbo dėka buvo pasiekta, kad cezario pjūvio operacijų skaičius Panevėžio ligoninėje būtų vienas mažiausių šalyje, išsaugant pakankamai mažą perinatalinį mirtingumą. A. Ivonaitis daug laiko ir asmeninės iniciatyvos skyrė įvairių projektų įgyvendinimui ligoninėje.

Gydytojas darbe visada buvo taktiškas, dėmesingas pacientams ir kolegoms, turėjo autoritetą kolegų tarpe. A. Ivonaitis buvo pareigingas, principingas, iniciatyvus, pasižymėjo kruopštumu bei reiklumu sau ir kitiems.

2015 m. Panevėžio miesto gyventojai savivaldos rinkimuose išrinko A. Ivonaitį į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą, kurioje jis dirbo Sveikatos ir socialinių reikalų komitete.

Su žmona Jūrate, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytoja, užaugino sūnų Kornelijų, dukrą Jūrą, labai džiaugėsi ir didžiavosi anūke Auguste. Gydytojas domėjosi technika, buvo aistringas medžiotojas, mėgo būti gamtoje, mylėjo savo šeimą, visada ir visur ja rūpinosi.

Už sąžiningą, pasiaukojančią ir etišką veiklą sveikatos priežiūros srityje, užtarnautą kolegų ir pacientų pagarbą ir pasitikėjimą Respublikinės Panevėžio ligoninės Akušerijos ginekologijos klinikos vedėjas, gydytojas akušeris ginekologas Albinas Ivonaitis 2015 m. gruodžio 1 d. buvo apdovanotas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardu ir jam įteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo ženklas.  

Atsisveikinimas su velioniu laidojimo namų „Grauduva“ didžiojoje salėje rugpjūčio 26 d. nuo 11.00 val.  išlydėjimas -  rugpjūčio 27 d. 12.00 val. Velionis Albinas Ivonaitis bus laidojamas Šilaičių kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, dukrą, sūnų, anūkę bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.

 

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas
Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-26 09:00